• Webové portály

  Webové portály

  Nově také vyvíjíme internetové portály v technologiích Java - Liferay, či Microsoft .NET MVC3

 • Vývoj aplikací

  Vývoj aplikací

  Naše firma je schopna vyvinout individuální řešení dle požadavků zadavatele. Vyvíjíme aplikace v nejnovějších technologiích. Před každým vývojem aplikace provádíme důkladnou analýzu, kterou konzultujeme se zadavatelem a zahrneme případné další požadavky.

 • Pronájem kapacit

  Pronájem kapacit

  Naše firma poskytuje kvalifikované odborníky pro Vaše potřeby přímo u vás ve firmě. Je to v poslední době velmi využívaná služba, která má nesmírné výhody. Výhody jsou především v tom, že jsme schopni pokrýt i krátkodobou náhradu vašich zaměstnanců.

Projekt ESF

Oznámení o zahájení realizace projektu „Pomocí vzdělávání zvýšit adaptabilitu zaměstnanců společnosti DEZADATA spol. s r. o.“ z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.V listopadu 2013, jsme zahájili nový projekt „Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji“. Tento projekt je financován z 85% z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z 15% z prostředků státního rozpočtu ČR.

Stručný obsah projektu

Projekt je zaměřen na zvyšování kvalifikace a rozvoj dovedností zaměstnanců firmy Dezadata spol. s ro Jeho obsahem je vzdělávání zaměstnanců v prodejních, komunikačních, jazykových a IT dovednostech a v projektovém řízení. Realizace projektu je důležitá pro cílové skupiny jako prostředek pro vyrovnání se s zvyšujícím se tlakem na kvalitu a produktivitu odvedené práce. Reflektuje současný trend neustálého prohlubování a rozšiřování kvalifikace zaměstnanců, která se stává nezbytností pro udržení konkurenceschopnosti a případné pracovní mobility. Důležitost zapojení společnosti do systému celoživotního vzdělávání si uvědomuje i naše společnost. Na základě již proběhlých vzdělávacích aktivit je nyní postaven tento projekt, který se zaměřuje na rozšíření znalostí z oblasti měkkých, jazykových a IT dovedností.

Projekt je zaměřen na následující cílové skupiny:Celkový počet zapojených osob do projektu bude 35 zaměstnanců.

Realizace projektu povede ke zlepšení adaptability, produktivity a profesionality zaměstnanců a zvýšení konkurenceschopnosti společnosti jak na českém tak evropském trhu.

Mezi hlavní cíle projektu patří:Projekt je souhrnem vzdělávacích aktivit pro vybrané zaměstnance společnosti, jejichž realizací dojde k dosažení cílů. Projekt bude řízen zaměstnanci žadatele, kteří budou dohlížet nad správností realizace projektu, dodržováním publicity a stanovených výstupů a dosažení cílů projektu. Vzdělávací služby budou řešeny externím dodavatelem. Na počátku projektu bude na dodavatele vyhlášeno řádné výběrové řízení.

Charakteristika hlavních cílů projektu

Naše společnost považuje vzdělávání za prioritní součást své personální politiky a rozvoj lidských zdrojů je považován za součást strategického rozvoje. Hlavním cílem realizace projektu je inovace systému vzdělávání ve společnosti a zvýšení konkurenceschopnosti firmy na trhu.

Vzdělávací cíle projektu:Procesní cíle projektu:Dalším cílem je prohloubení zájmu za měst. o celoživotní vzdělávání.

Klíčové aktivityProject ESF