Skip to content

Projekt PORGYN

Název:‭ ‬PORGYN
Reg.‭ ‬č.:‭ ‬CZ.01.1.02/0.0/0.0/19‭_‬262/0019858

Dne‭ ‬07.‭ ‬01.‭ ‬2020‭ ‬byla oficiálně zahájena realizace projektu s názvem‭ „‬PORGYN‭“‬.‭ ‬Na podporu realizace projektu byla dne‭ ‬07.‭ ‬01.‭ ‬2020‭ ‬podána žádost o podporu v rámci Operačního programu Podnikání‭ ‬ a inovace pro konkurenceschopnost‭ (‬OP PIK‭)‬,‭ ‬programu Aplikace‭ – ‬Výzva VII.‭

Cílem projektu je prostřednictvím průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje‭ ‬je vývoj aplikace‭ ‬programových‭ ‬nástrojů z oblasti medicíny,‭ ‬zejména pak pro obor gynekologie a porodnictví,‭ ‬na vývoj informačního systému,‭ ‬který pokryje celý průběh těhotenství,‭ ‬veškeré procesy administrace,‭ ‬kontroly,‭ ‬medikace,‭ ‬vyšetření‭ ‬a vyhodnocení.‭

‬Projekt je rozdělen do tří etap s celkovou délkou řešení‭ ‬36‭ ‬měsíců.‭ ‬Výstupem bude unikátní SW aplikace určená zdravotnickým subjektům podnikajícím‭ ‬v oblasti‭ ‬soukromého či státního zdravotnictví.‭

Datum vložení dne‭ ‬07.‭ 01.‭ ‬2020

Mostní 102
Valašské Meziříčí

Dezadata spol. s.r.o.

Projekt PORGYN

tel.: +420 571 618 933
email: dezadata@dezadata.cz