Skip to content

Kdo jsme

Společnost DEZADATA spol. s r.o. je dodavatelem IT služeb vývoje, výroby, implementace, podpory a údržby programového vybavení pro evidenční, soutěžní a technologické řízení a podporu rozhodovacích procesů.

Z pohledu výroby zaměření společnosti cílí na dodávky pro státní správu, vzdělávací instituce a klientelu ze soukromého sektoru.

Dlouhodobé cíle společnosti jsou pevně spjaty s hledáním nových možností, které na trh uvolňují legislativní změny, evropská nařízení a technologický růst globální společnosti.

Strategií společnosti je dodávat zákazníkům takové služby a řešení, které jim pomůže realizovat jejich vlastní cíle. Pro naplnění těchto cílů společnost disponuje kvalitními týmy pracovníků. Nové výzvy, projekty i překážky jsou naším zdrojem k získání dalších zkušeností ve snaze držet krok s nejnáročnějšími požadavky na efektivní využití moderních technologií.

Historie společnosti se datuje k roku 1992, kdy došlo k „velkému třesku“ a na Valašsku se zrodila společnost DEZADATA spol. s r.o.

U zrodu stáli pracovníci s bohatou projektovou zkušeností z podnikových informačních systémů, kteří vytvořili společnosti jméno a připravili základní vývojový kámen pro následující generace.

Společnost po dobu svého působení směřovala své aktivity do oblasti chemického a automobilového průmyslu, bankovnictví, pojištění, telekomunikací, státní správy a potravinářské výroby. Svým zákazníkům, vždy nabízela kvalitní služby formou dodávek programového vybavení nebo outsourcingem lidských zdrojů.

Dezadata

Aktuality

Dezadata

1.9.2022

Společnost se ve snaze neustáleho rozvoje a rozšiřování obchodního portfólia stala v průběhu srpna kolektivním členem odborné rady pro BIM.

Dezadata

1.5.2022

Společnost do roku 2022 nastoupila s plánem rozšířit portfólio svých služeb a poskytovat svým zákazníkům komplexní řešení jejich problémů. S tímto cílem došlo k vytvoření mnoha nových pracovních míst, kterými chceme oslovit i lidi mimo přímé IT zaměření. Chceme spojovat jednotlivá průmyslová odvětví a hledat v nich smysluplné vazby. Pojď je hledat s námi.

Dezadata

19.10.2021

Společnost si pro rok 2021 stanovila několik stěžejních cílů. Jedním z nich bylo soustředit síly na doložitelné poskytování kvalitních služeb. Díky úsilí všech našich pracovníků získala společnost certifikát kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016, který potvrzuje zavedení mezinárodních podnikových standardů ISO ve vztahu k zabezpečení kvality námi poskytovaných produktů a služeb.

11.11.2021

Společnost Dezadata hledá obchodního partnera s technologickou znalostí projektování staveb pro vývoj, implementaci a pořizování dat v oblasti zpracování dat stavebního pasportu.

Dezadata

11.11.2021

Společnost Dezadata hledá obchodního partnera s technologickou znalostí projektování BIM pro vývoj, implementaci a pořizování dat v oblasti zpracování dat stavebního a technického pasportu.

Služby

Produkty

Reference

Projekty

Projekt Porgyn

Dezadata

Projekt ESF

Kariéra

Dezadata
Nenašli jste zde pozici, která by Vás oslovila ?

Zašlete nám Váš životopis a my Vám navrhneme vhodný profil, dle našich aktuálních požadavků.

Kontakt

Sídlo společnosti:

DEZADATA spol. s r.o.
Mostní 102
757 01 Valašské Meziříčí

tel.: +420 571 618 933
fax: +420 571 618 933
email: dezadata@dezadata.cz

Dezadata

Ochrana osobních údajů

Dne 25. 5. 2018 vstoupilo v platnost Nařízení EP a Rady 2016/679 na ochranu osobních údajů neboli „GDPR“ (General Data Protection Regulation), které je dosud nejvíce uceleným souborem pravidel na ochranu osobních dat na světě. GDPR se dotýká každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje Evropanů, včetně společností a institucí mimo EU, které působí na evropském trhu.

Pro naši společnost DEZADATA spol. s r.o. se sídlem Mostní 102, 757 01 Valašské Meziříčí, je ochrana osobních údajů zákazníků, zaměstnanců a jiných osob, které k ní mají jakýkoli vztah, jednou z hlavních priorit a společnost si je plně vědoma důležitosti bezpečného nakládání s osobními údaji.

Dezadata

Mostní 102
Valašské Meziříčí

DEZADATA spol. s r.o.

tel.: +420 571 618 933
email: dezadata@dezadata.cz

IT Solutions Provider

Dezadata

Kdo jsme

Společnost DEZADATA spol. s r.o. je dodavatelem IT služeb vývoje, výroby, implementace, podpory a údržby programového vybavení pro evidenční, soutěžní a technologické řízení a podporu rozhodovacích procesů.

Strategií společnosti je dodávat zákazníkům takové služby a řešení, které jim pomůže realizovat jejich vlastní cíle. Pro naplnění těchto cílů společnost disponuje kvalitními týmy pracovníků. Nové výzvy, projekty i překážky jsou naším zdrojem k získání dalších zkušeností ve snaze držet krok s nejnáročnějšími požadavky na efektivní využití moderních technologií.

Historie společnosti se datuje k roku 1992, kdy došlo k „velkému třesku“ a na Valašsku se zrodila společnost DEZADATA spol. s r.o.

 

Aktuality

Dezadata

1.9.2022

Společnost se ve snaze rozvoje a rozšiřování obchodního portfólia stala v průběhu srpna kolektivním členem odborné rady pro BIM.

Dezadata

1.5.2022

Společnost do roku 2022 nastoupila s plánem rozšířit portfólio svých služeb a poskytovat svým zákazníkům komplexní řešení jejich problémů. S tímto cílem došlo k vytvoření mnoha nových pracovních míst, kterými chceme oslovit i lidi mimo přímé IT zaměření. Chceme spojovat jednotlivá průmyslová odvětví a hledat v nich smysluplné vazby. Pojď je hledat s námi.

Dezadata

19.10.2021

Společnost si pro rok 2021 stanovila několik stěžejních cílů. Jedním z nich bylo soustředit síly na doložitelné poskytování kvalitních služeb. Díky úsilí všech našich pracovníků získala společnost certifikát kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016, který potvrzuje zavedení mezinárodních podnikových standardů ISO ve vztahu k zabezpečení kvality námi poskytovaných produktů a služeb.

11.11.2021

Společnost Dezadata hledá obchodního partnera s technologickou znalostí projektování staveb pro vývoj, implementaci a pořizování dat v oblasti zpracování dat stavebního pasportu.

Dezadata

11.11.2021

Společnost Dezadata hledá obchodního partnera s technologickou znalostí projektování BIM pro vývoj, implementaci a pořizování dat v oblasti zpracování dat stavebního a technického pasportu.

Služby

Produkty

Reference

Projekty

Projekt Porgyn

Dezadata

Projekt ESF

Kariéra

Dezadata
Nenašli jste zde pozici, která by Vás oslovila ?

Zašlete nám Váš životopis a my Vám navrhneme vhodný profil, dle našich aktuálních požadavků.

Kontakt

Sídlo společnosti:

DEZADATA spol. s r.o.
Mostní 102
757 01 Valašské Meziříčí

tel.: +420 571 618 933
fax: +420 571 618 933
email: dezadata@dezadata.cz

Dezadata

Ochrana osobních údajů

Dne 25. 5. 2018 vstoupilo v platnost Nařízení EP a Rady 2016/679 na ochranu osobních údajů neboli „GDPR“ (General Data Protection Regulation), které je dosud nejvíce uceleným souborem pravidel na ochranu osobních dat na světě. GDPR se dotýká každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje Evropanů, včetně společností a institucí mimo EU, které působí na evropském trhu.

Pro naši společnost DEZADATA spol. s r.o. se sídlem Mostní 102, 757 01 Valašské Meziříčí, je ochrana osobních údajů zákazníků, zaměstnanců a jiných osob, které k ní mají jakýkoli vztah, jednou z hlavních priorit a společnost si je plně vědoma důležitosti bezpečného nakládání s osobními údaji.

DEZADATA spol. s r.o.

Mostní 102
Valašské Meziříčí
tel.: +420 571 618 933
email: dezadata@dezadata.cz