Skip to content

Kdo jsme

DezaData vznikla v roce 1992 transformací podnikového výpočetního střediska firmy DEZA a.s., významného výrobce v oblasti chemie. Proto mezi první zaměstnance firmy patřili pracovníci, kteří měli dlouhodobé zkušenosti s projektováním podnikových informačních systémů vyvíjených v jazyku Cobol a později v prostředí Oracle. Kromě vývoje IS pro podniky chemického průmyslu firma postupně přenesla své aktivity do dalších oborů. Rozšiřovala svou činnost směrem od poskytování programových produktů pro podnikové řídicí systémy přes dodávky služeb v oblasti výrobního, finančního a speciálního software až po dnešní zajištění komplexních dodávek a systémové integrace.

Strategií firmy DezaData je dodávat zákazníkům takové služby a řešení, které jim pomůže realizovat jejich strategické cíle. Pro naplnění těchto cílů DezaData disponuje kvalitními týmy pracovníků, jejichž certifikované vzdělávání spolu s neustálým získáváním aktuálních zkušeností při realizaci projektů umožňuje firmě držet krok s nejnáročnějšími požadavky na efektivní využití moderních technologií.

Společnost DezaData je dodavatelem služeb vývoje, výroby, implementace, podpory a údržby programového vybavení pro evidenční, soutěžní a technologické řízení a podporu rozhodovacích procesů.

Zaměření společnosti cílí na dodávky pro státní správu, vzdělávací instituce a klientelu ze soukromého sektoru.

Dezadata

Aktuality

Dezadata

1.5.2022

Společnost do roku 2022 nastoupila s plánem rozšířit portfólio svých služeb a poskytovat svým zákazníkům komplexní řešení jejich problémů. S tímto cílem došlo k vytvoření mnoha nových pracovních míst, kterými chceme oslovit i lidi mimo přímé IT zaměření. Chceme spojovat jednotlivá průmyslová odvětví a hledat v nich smysluplné vazby. Pojď je hledat s námi.

Dezadata

19.10.2021

Společnost si pro rok 2021 stanovila několik stěžejních cílů. Jedním z nich bylo soustředit síly na doložitelné poskytování kvalitních služeb. Díky úsilí všech našich pracovníků získala společnost certifikát kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016, který potvrzuje zavedení mezinárodních podnikových standardů ISO ve vztahu k zabezpečení kvality námi poskytovaných produktů a služeb.

11.11.2021

Společnost Dezadata hledá obchodního partnera s technologickou znalostí projektování staveb pro vývoj, implementaci a pořizování dat v oblasti zpracování dat stavebního pasportu.

Dezadata

11.11.2021

Společnost Dezadata hledá obchodního partnera s technologickou znalostí projektování BIM pro vývoj, implementaci a pořizování dat v oblasti zpracování dat stavebního a technického pasportu.

Služby

Produkty

Reference

Projekty

Projekt Porgyn

Dezadata

Projekt ESF

Kariéra

Dezadata
Nenašli jste zde pozici, která by Vás oslovila ?

Zašlete nám Váš životopis a my Vám navrhneme vhodný profil, dle našich aktuálních požadavků.

Kontakt

Sídlo společnosti:

Dezadata spol. s.r.o.
Mostní 102
757 01 Valašské Meziříčí

tel.: +420 571 618 933
fax: +420 571 618 933
email: dezadata@dezadata.cz

Dezadata

Ochrana osobních údajů

Dne 25. 5. 2018 vstoupilo v platnost Nařízení EP a Rady 2016/679 na ochranu osobních údajů neboli „GDPR“ (General Data Protection Regulation), které je dosud nejvíce uceleným souborem pravidel na ochranu osobních dat na světě. GDPR se dotýká každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje Evropanů, včetně společností a institucí mimo EU, které působí na evropském trhu.

Pro naši společnost DEZADATA spol. s r.o. se sídlem Mostní 102, 757 01 Valašské Meziříčí, je ochrana osobních údajů zákazníků, zaměstnanců a jiných osob, které k ní mají jakýkoli vztah, jednou z hlavních priorit a společnost si je plně vědoma důležitosti bezpečného nakládání s osobními údaji.

Dezadata

Mostní 102
Valašské Meziříčí

Dezadata spol. s.r.o.

tel.: +420 571 618 933
email: dezadata@dezadata.cz

DEZA DATA

IT Solutions Provider

Dezadata

Kdo jsme

DezaData vznikla v roce 1992 transformací podnikového výpočetního střediska firmy DEZA a.s., významného výrobce v oblasti chemie. Proto mezi první zaměstnance firmy patřili pracovníci, kteří měli dlouhodobé zkušenosti s projektováním podnikových informačních systémů vyvíjených v jazyku Cobol a později v prostředí Oracle. Kromě vývoje IS pro podniky chemického průmyslu firma postupně přenesla své aktivity do dalších oborů. Rozšiřovala svou činnost směrem od poskytování programových produktů pro podnikové řídicí systémy přes dodávky služeb v oblasti výrobního, finančního a speciálního software až po dnešní zajištění komplexních dodávek a systémové integrace.

Strategií firmy DezaData je dodávat zákazníkům takové služby a řešení, které jim pomůže realizovat jejich strategické cíle. Pro naplnění těchto cílů DezaData disponuje kvalitními týmy pracovníků, jejichž certifikované vzdělávání spolu s neustálým získáváním aktuálních zkušeností při realizaci projektů umožňuje firmě držet krok s nejnáročnějšími požadavky na efektivní využití moderních technologií.

Společnost DezaData je dodavatelem služeb vývoje, výroby, implementace, podpory a údržby programového vybavení pro evidenční, soutěžní a technologické řízení a podporu rozhodovacích procesů.

Zaměření společnosti cílí na dodávky pro státní správu, vzdělávací instituce a klientelu ze soukromého sektoru.

Aktuality

Dezadata

1.5.2022

Společnost do roku 2022 nastoupila s plánem rozšířit portfólio svých služeb a poskytovat svým zákazníkům komplexní řešení jejich problémů. S tímto cílem došlo k vytvoření mnoha nových pracovních míst, kterými chceme oslovit i lidi mimo přímé IT zaměření. Chceme spojovat jednotlivá průmyslová odvětví a hledat v nich smysluplné vazby. Pojď je hledat s námi.

Dezadata

19.10.2021

Společnost si pro rok 2021 stanovila několik stěžejních cílů. Jedním z nich bylo soustředit síly na doložitelné poskytování kvalitních služeb. Díky úsilí všech našich pracovníků získala společnost certifikát kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016, který potvrzuje zavedení mezinárodních podnikových standardů ISO ve vztahu k zabezpečení kvality námi poskytovaných produktů a služeb.

11.11.2021

Společnost Dezadata hledá obchodního partnera s technologickou znalostí projektování staveb pro vývoj, implementaci a pořizování dat v oblasti zpracování dat stavebního pasportu.

Dezadata

11.11.2021

Společnost Dezadata hledá obchodního partnera s technologickou znalostí projektování BIM pro vývoj, implementaci a pořizování dat v oblasti zpracování dat stavebního a technického pasportu.

Služby

Produkty

Reference

Projekty

Projekt Porgyn

Dezadata

Projekt ESF

Kariéra

Dezadata
Nenašli jste zde pozici, která by Vás oslovila ?

Zašlete nám Váš životopis a my Vám navrhneme vhodný profil, dle našich aktuálních požadavků.

Kontakt

Sídlo společnosti:

Dezadata spol. s.r.o.
Mostní 102
757 01 Valašské Meziříčí

tel.: +420 571 618 933
fax: +420 571 618 933
email: dezadata@dezadata.cz

Dezadata

Ochrana osobních údajů

Dne 25. 5. 2018 vstoupilo v platnost Nařízení EP a Rady 2016/679 na ochranu osobních údajů neboli „GDPR“ (General Data Protection Regulation), které je dosud nejvíce uceleným souborem pravidel na ochranu osobních dat na světě. GDPR se dotýká každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje Evropanů, včetně společností a institucí mimo EU, které působí na evropském trhu.

Pro naši společnost DEZADATA spol. s r.o. se sídlem Mostní 102, 757 01 Valašské Meziříčí, je ochrana osobních údajů zákazníků, zaměstnanců a jiných osob, které k ní mají jakýkoli vztah, jednou z hlavních priorit a společnost si je plně vědoma důležitosti bezpečného nakládání s osobními údaji.

Dezadata spol. s.r.o.

Mostní 102
Valašské Meziříčí
tel.: +420 571 618 933
email: dezadata@dezadata.cz