Skip to content

O firmě  DEZADATA

O nás

Společnost DEZADATA spol. s r.o. je dodavatelem IT služeb vývoje, výroby, implementace, podpory a údržby programového vybavení pro evidenční, soutěžní a technologické řízení a podporu rozhodovacích procesů. Z pohledu výroby zaměření společnosti cílí na dodávky pro státní správu, vzdělávací instituce a klientelu ze soukromého sektoru.

Dlouhodobé cíle společnosti jsou pevně spjaty s hledáním nových možností, které na trh uvolňují legislativní změny, evropská nařízení a technologický růst globální společnosti. Strategií společnosti je dodávat zákazníkům takové služby a řešení, které jim pomůže realizovat jejich vlastní cíle. Pro naplnění těchto cílů společnost disponuje kvalitními týmy pracovníků. Nové výzvy, projekty i překážky jsou naším zdrojem k získání dalších zkušeností ve snaze držet krok s nejnáročnějšími požadavky na efektivní využití moderních technologií.

Více informací

Naši zákazníci

Vážíme si důvěry našich zákazníků a partnerů. Dlouhodobě nám dává důvěru celá řada zákazníků z České republiky i zahraničí, kteří působí v oblasti státní správy, potravinářství, financí, telekomunikací, realit, školství a mnoha dalších segmentů.

Ze soukromého sektoru

Odkolek
Krásno
UPC
Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o.
Vysoká škola logistiky
TESCO SW a.s.

Ze státního sektoru

Ministerstvo pro místní rozvoj
Generální finanční ředitelství
Vojenské lesy a statky

Systém řízení

Naše společnost má implementován systém řízení (SŘ) jako nástroj pro úspěšné řízení všech svých procesů, neustálé zvyšování jejich výkonnosti a tím posílení své konkurenceschopnosti v oblasti poskytování svých služeb. Zárukou kvality a bezpečnosti našich služeb je důsledné uplatňování systému řízení dle norem ISO a bezpečnostních principů ochrany informací v souladu s požadavky Národního bezpečnostního úřadu. Politiky systému řízení pak určují svým strategickým významem celkové záměry a způsoby jejich naplnění pro danou oblast.

BV_Certification_ISO9001-1024x527w
BV_Certification_ISO27001-1024x527

Ochrana osobních údajů

Dne 25. 5. 2018 vstoupilo v platnost Nařízení EP a Rady 2016/679 na ochranu osobních údajů neboli „GDPR“ (General Data Protection Regulation), které je dosud nejvíce uceleným souborem pravidel na ochranu osobních dat na světě. GDPR se dotýká každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje Evropanů, včetně společností a institucí mimo EU, které působí na evropském trhu. 

Pro společnost DEZADATA spol. s r.o.  je ochrana osobních údajů zákazníků, zaměstnanců a jiných osob, které k ní mají jakýkoli vztah, jednou z hlavních priorit a společnost si je plně vědoma důležitosti bezpečného nakládání s osobními údaji.